tư duy người giàu

5 kiểu suy nghĩ

5 kiểu suy nghĩ "đáng tiền" của người khôn ngoan

  Theo cách nghĩ của những người xưa, nếu một người xem nhẹ tiền bạc thì hầu hết họ đều đã rất trưởng thành và đạt được cảnh giới cao nhất của việc không vướng "tham, sân, si",...

  3 quan điểm về tiền bạc quyết định vị thế của bạn trên đường đời, ngộ ra càng sớm, thành công càng gần

  3 quan điểm về tiền bạc quyết định vị thế của bạn trên đường đời, ngộ ra càng sớm, thành công càng gần

   Không phải bao nhiêu tiền mà quan điểm, góc nhìn về tiền mới thể hiện mức độ trí thức và trưởng thành của mỗi người. Đó chính là nguồn gốc của sự giàu có...
   1
   1
   1