5 bước xây dựng nội dung thu hút khán giả

5 bước xây dựng nội dung thu hút khán giả

1. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH CỦA BẠN

CHỦ ĐỀ CỦA BẠN LÀ GÌ? (TOPIC)

MỤC ĐÍCH CỦA PHẦN TRÌNH DIỄN NÀY LÀ:

 • Inform
 • Inspire
 • Influence

SAU PHẦN THỂ HIỆN CỦA MÌNH, BẠN MUỐN KHÁN GIẢ: Know? (Biết thêm kiến thức nào? Nhận ra điều gì? ...)

Feel? (Đọng lại cảm xúc gì? Khẩn trương? Hứng thú? Tò mò? ...)

Do? (Bạn có muốn kêu gọi khán giả hành động gì sau bài nói không?)

2. PHÂN TÍCH KHÁN GIẢ

NHỮNG ĐIỀU KHÁN GIẢ BIẾT? Về chủ đề bạn sẽ nói?

Về bạn?

HỌ CÓ ĐỊNH KIẾN GÌ VỀ CHỦ ĐỀ NÀY KHÔNG?

3. 
CHUẨN BỊ HẬU CẦN 

 • Ngày: Giờ:
 • MÔ HÌNH:
 • Nói chuyện 1 - 1
 • Số lượng người tham gia: 
 • Địa điểm:
 • Công nghệ / Thiết bị:
 • Âm thanh / Ánh sáng:

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG:

 • Những người / nhóm thuyết trình khác?
 • Khác? (Có yếu tố nào khác cần lưu ý không?)
 • Thời gian bài nói:
 • Nói chuyện 1 - nhóm nhỏ
 • Nói chuyện 1 - nhóm lớn
 • Đạo cụ: Trang phục:
 • Truy cập Internet: Nhu cầu đặc biệt:
 • Thứ tự (đầu tiên, cuối cùng?)


3. MỞ BÀI

THU HÚT SỰ CHÚ Ý:

(Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, hãy suy nghĩ cách để tạo ấn tượng với khán giả ngay những câu đầu tiên. Tip: Có thể bắt đầu bằng câu hỏi.)

CHIA SẺ MỤC ĐÍCH CỦA BÀI NÓI:

CHIA SẺ 3 Ý CHÍNH CỦA BÀI NÓI: 

 • 1
 • 2
 • 3

4. THÂN BÀI

 • Ý CHÍNH 1:
 • Ý:
 • DẪN CHỨNG:
 • KẾT Ý:
 • Ý CHÍNH 2: Ý:
 • DẪN CHỨNG:
 • KẾT Ý:
 • Ý CHÍNH 3: Ý:
 • DẪN CHỨNG:
 • KẾT Ý:

5. KẾT BÀI

TÓM LẠI Ý CHÍNH 

 • 1.
 • 2.
 • 3.

NHẤN MẠNH LẠI MỤC ĐÍCH BAN ĐẦU:

KẾT LẠI MỘT CÁCH ẤN TƯỢNG :

(Kết lại thật mạnh mẽ bằng phương pháp gián tiếp hoặc trực tiếp, nhấn mạnh lại điều mình muốn khán giả đọng lại hoặc lời kêu gọi hành động)

 

 

Ngày đăng: 05 January 2021 1301 lượt đọc