Lưu ý:
1. Bạn cần dùng email thật để đăng ký (Nên dùng gmail thay tài khoản email công ty vì có thể bị chặn) - Tất cả các tài khoản tạo bằng email giả hay hệ thống tự động tạm sẽ không nhận được mail kích hoạt và bị xóa khỏi hệ thống tự động
2. Sau khi đăng ký bạn cần kiểm tra hòm thư email vừa đăng ký để kích hoạt tài khoản - Nếu không thấy thư ở Inbox(Hộp thư đến) bạn cần vào thư mục SPAM để tìm email kích hoạt
3. Bạn cần xem & đồng ý với điều khoản sử dụng phần mềm khi đăng ký: Xem tại đây
>> Hướng dẫn tạo và kích hoạt tài khoản

1
1
1