Chia nhỏ file txt chứa uid hoặc sdt để quét

Nếu số file bạn chia lớn hơn 10 hãy dùng trình duyệt firefox để tải được hết các file 1 lần: Firefox_74_64bit - Firefox_74_32bit - MacOs

Kết quả
UID/SĐT File

1
1
1