Tải về và Kiểm tra cập nhật tool lấy số điện thoại trên facebook

Phiên bản mới nhất là: Version 12.6 - cập nhật 02/02/2024 Tải về: Tại đây

Hướng dẫn cài đặt: Xem tại đây

Các câu hỏi thường gặp: Xem tại đây

Tải Firefox 74.0(đã tự động chặn update) để chuyển đổi UID <=> SĐT:
- Firefox_74_64bit
- Firefox_74_32bit
- Firefox_74_MacOS

Hướng dẫn tải và cài đặt Simple UID để lấy UID Facebook: Xem tại đây


1
1
1