Chatbot là gì

Chatbot là gì? Nên sử dụng hay không?

Chatbot là gì? Nên sử dụng hay không?

    Chatbot là gì? Chatbot là một chương trình kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để tương tác với con người.  Công cụ này thay thế cho nhân viên để tư vấn trả lời...