đăng bài ẩn danh trên facebook

Facebook vừa cập nhật tính năng đăng bài ẩn danh

Facebook vừa cập nhật tính năng đăng bài ẩn danh

    Một vài hội nhóm Facebook đã bật tính năng này giúp thành viên review chân thật mà không lo bị mất nick