kỹ năng kiếm tiền

6 kỹ năng kiếm tiền ‘GHÊ GỚM’ của người Do Thái

6 kỹ năng kiếm tiền ‘GHÊ GỚM’ của người Do Thái

    Trên thương trường, có thể nói người Do Thái là tổ tiên của việc đầu tư mạo hiểm, dám kiếm tiền lớn và chấp nhận rủi ro, đây là kỹ năng kiếm tiền ghê gớm nhất của người...