phân tích khách hàng trên facebook

Cách lấy UID (User ID) của người dùng Facebook

Cách lấy UID (User ID) của người dùng Facebook

    UID Facebook là gì ? Ở ngoài đời thực, mỗi công dân ở Việt Nam đều cần có một thẻ chứng minh thư nhân dân riêng, gọi tắt là ID (Identification) đó ạ. Thì...