Target khi quảng cáo facebook

Target hay không target khi quảng cáo facebook

Target hay không target khi quảng cáo facebook

    Một phần rất quan trọng khi thiết lập một chiến dịch quảng cáo facebook là nhắm đối tượng mục tiêu hay còn gọi là target. Câu hỏi phổ biến của nhiều người là nên target vào...