Xây dựng thương hiệu

5 yếu tố cốt lõi và 8 bước triển khai xây thương hiệu cá nhân

5 yếu tố cốt lõi và 8 bước triển khai xây thương hiệu cá nhân

  Dưới đây là 5 yếu tố cốt lõi và 8 bước triển khai xây thương hiệu cá nhân cho các bạn tham khảo

  Case Study làm thương hiệu trên Facebook

  Case Study làm thương hiệu trên Facebook

   THỐNG NHẤT CÁC CHỦ ĐỀ CỦA BRAND:   1. Album ảnh 2. Video 3. Bài học, tính hữu ích, công dụng của ngành. 4. Kết quả, câu chuyện thành công, review...

   Kinh doanh online toàn tập - Chap 9: Xây dựng thương hiệu cho người mới kinh doanh online

   Kinh doanh online toàn tập - Chap 9: Xây dựng thương hiệu cho người mới kinh doanh online

    Với nhiều người, thương hiệu có thể là tên, có thể là logo. Người khác lại nghĩ làm thương hiệu nghĩa là làm quảng cáo. Nhưng liệu quảng cáo nguyên thôi...

    10 cách độc đáo để xây dựng thương hiệu cá nhân

    10 cách độc đáo để xây dựng thương hiệu cá nhân

     Tôi sẽ không bao giờ đưa cho bạn những lời khuyên kiểu như “hãy ra ngoài kia và tham gia vào các sự kiện”, tôi cũng không bảo bạn những lời sáo rỗng kiểu như...