Kinh doanh online toàn tập - Chap 13: Luật và thuế kinh doanh online

Kinh doanh online toàn tập - Chap 13: Luật và thuế kinh doanh online

Shopee hoàn xu MGG Tiki MGG Lazada

Kể cả khi kinh doanh online, bạn vẫn cần phải nộp thuế và tuân thủ các quy định pháp lý. Một số loại thuế cần chú ý là: Thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, và lệ phí môn bài. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề kể trên. Bạn sẽ cần chú ý để đảm bảo kinh doanh không phạm luật và có thể hoạt động dài lâu.

Kinh doanh Online toàn tập - Chap 1: Tổng quan sơ đồ Kinh doanh Online 3 bước
Kinh doanh online toàn tập - Chap 3: Hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh
Kinh doanh Online toàn tập - Chap 2: Kinh doanh Online là gì? Thương mại điện tử là gì?

Đăng ký website với Bộ Công Thương

Theo Điều 27, nghị định 52/2013/NĐ-CP về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng. Nếu có sử dụng website để bán hàng, bạn sẽ phải đăng ký website với Bộ Công Thương, khai báo đầy đủ các thông tin trên website, mặt hàng bán, tên miền và bên cung cấp hosting và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Quy trình thông báo website với Bộ Công Thương

Việc tiếp nhận, xử lý thông báo website thương mại điện tử bán hàng được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Bạn sẽ đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng cách điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, sẽ bao gồm những mục sau:

  • Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;
  • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
  • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
  • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
  • Các thông tin liên hệ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc Bộ Công Thương sẽ gửi xác nhận đến email mà bạn đăng ký. Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, bạn sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống, nếu bị từ chối sẽ phải đăng ký lại từ đầu. Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, bạn sẽ thực hiện thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo yêu cầu.

Yêu cầu cập nhật thông tin hàng năm

Mỗi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, bạn sẽ phải cập nhật thông tin thông báo bằng cách truy cập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và khai báo thông tin theo mẫu. Nếu đến hạn mà không cập nhật, Bộ Công Thương sẽ gửi thông báo nhắc nhở. Không thực hiện có thể dẫn đến thông tin website của bạn trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử bị huỷ bỏ.


Quy định về các mặt hàng cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Có một số mặt hàng sản phẩm, dịch vụ đặc thù bị cấm kinh doanh và một số sản phẩm khác thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện. Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cần đáp ứng các yêu cầu theo điều 7, Nghị định 59/2006/NĐ-CP như sau:

  • Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật;
  • Chủ thể kinh doanh phải là thương nhân theo quy định của Luật Thương mại;
  • Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện;
  • Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên trực tiếp mua bán hàng hóa, nhân viên trực tiếp thực hiện địch vụ phải bảo đảm các yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe theo quy định của pháp luật,
  • Thương nhân kinh doanh phải có Giấy chúng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp khi kinh doanh.

Danh sách các sản phẩm cấm và kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục I và II thuộc Nghị định 59/2006/NĐ-CP.


Kinh doanh trên mạng xã hội có cần đăng ký kinh doanh không?

Căn cứ theo Thông tư 47/2014/TT-BTC về quản lý website thương mại điện tử thì người bán trên mạng xã hội không phải đăng ký với Bộ Công Thương. Tuy vậy cậu vẫn sẽ phải tuân thủ các luật liên quan đến quảng cáo, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng và cả luật của mạng xã hội đang bán nữa. Và đương nhiên, không bán hàng giả, hàng nhái và các sản phẩm bị pháp luật cấm. Các sản phẩm trong danh mục hạn chế phải có giấy phép đầy đủ ví dụ như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mới được bán.


Kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có cần đăng ký kinh doanh không?

Tương tự như kinh doanh mạng xã hội, kinh doanh trên sàn cũng không phải đăng ký kinh doanh. Nhưng phải tuân thủ theo điều 37, nghị định số 52/2013/NĐ-CP về trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Bạn sẽ cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân, hàng hoá, dịch vụ bán. Cung cấp thông tin về doanh nghiệp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuân thủ các luật liên quan đến quảng cáo, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng.

Chi tiết xem nghị định 52/2013/NĐ-CP:


Luật quảng cáo theo văn bản hợp nhất 47/VBHN-VPQH

Chúng ta sẽ tóm tắt qua qua một số điều luật đáng chú ý trong Luật quảng cáo, các bạn có thể đọc văn bản luật để nắm rõ tất cả các điều luật khác.

Điều 7. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Thuốc lá.

3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

Điều 8. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

1. Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 7.

2. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

3. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

4. Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

5. Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

6. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

7. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

8. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

9. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

10. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

11. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

13. Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

14. Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

15. Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.

16. Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Bên cạnh có, bạn cũng cần tham khảo cả Chính sách quảng cáo của google và Chính sách quảng cáo của Facebook để đảm bảo quảng cáo được duyệt và chạy ổn định.


Thuế kinh doanh online

Theo các quy định của pháp luật, khi là cá nhân kinh doanh, bạn sẽ phải nộp thuế môn bài và thuế khoán theo quy định của Pháp luật.

Thuế môn bài

Theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP lệ phí môn bài áp dụng với hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân (gồm cả hoạt động bán hàng online) như sau:

Biểu thuế Môn bài áp dụng như sau:

Cá nhân, hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài khi có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống (khoản 1 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP). Như vậy, kinh doanh online mà có thu nhập chịu thuế (doanh thu > 100 triệu đồng/năm) thì có nghĩa vụ nộp thuế và lệ phí theo quy đinh.

Thuế khoán (bao gồm thuế giá trị gia trăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Theo Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC nếu doanh thu của bạn dưới 100 triệu đồng/ năm thì không phải nộp thuế khoán. Như vậy sẽ chỉ cần nộp thuế môn bài.

Theo Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC Nếu doanh thu đạt từ 100 triệu/ năm trở lên sẽ phải nộp thuế GTGT và TNCN.

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như sau:

Khi kinh doanh online, bạn thường đóng vai trò phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.


---Nội dung bản quyền thuộc về ECOMME

Kinh doanh online toàn tập - Chap 4: Những điều cần biết về thị trường ngách (Niche Market)

Shopee hoàn xu MGG Tiki MGG Lazada

DMCA.com Protection Status

Bài viết liên quan

5 chiến lược định giá kinh điển, ai làm kinh doanh đều phải biết
Những “bí quyết” giúp bạn thành công khi bán hàng qua điện thoại
Bài viết cho những ai muốn khởi nghiệp
[Bí Mật]Tính Nhanh Lãi Suất Kép Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng và trò chơi Lương Hưu, Xã hội đen, Du học...
Cơ hội nào để bán hàng online nhỏ lẻ bứt phá trong đợt dịch Covid lần 2
Áp dụng chiến lược giá bán hàng 99 cổ điển trong kinh doanh, kết quả sẽ khiến bạn không ngờ