tâm lý học

24 loại điểm mạnh trong tâm lý học tích cực

24 loại điểm mạnh trong tâm lý học tích cực

  Sử dụng những điểm mạnh đặc trưng của bạn mỗi ngày sẽ giúp bạn vui vẻ, và có tác động hạnh phúc tích cực lâu dài. Trước khi thực hành bài tập thực...

   9 nguyên tắc trong hành vi mua hàng của con người

  9 nguyên tắc trong hành vi mua hàng của con người

   TÂM LÝ HỌC TRONG MARKETING: 9 NGUYÊN TẮC TRONG HÀNH VI MUA HÀNG CỦA CON NGƯỜI
   1
   1
   1